Wstęp Print
Written by Administrator   
Thursday, 14 July 2011 16:46

 

 

 

Strona ta porusza tematy kontrowersyjne, które często wydają się oczywiste, bo spotykamy się z nimi na każdym kroku. Tymczasem zawierają jednak informacje nieprawdziwe, lub prawdziwe, ale tak podane, aby wprowadzić słuchacza w błąd lub pomija się w nich dane o kluczowym znaczeniu. Często funkcjonują one w naszym społeczeństwie na zasadzie: każde kłamstwo powtórzone sto razy, staje się prawdą.

Uważam, że w Polsce jesteśmy pozbawieni prawa do podstawowych informacji  w dziedzinie religii. Nasi dziadkowie i rodzice żyli w bardzo trudnych czasach. Polska była w niewoli. Trzeba było wszystkich zjednoczyć w walce o niepodległość. Najłatwiej to było zrobić pod skrzydłami Kościoła Katolickiego. Dzisiaj, po odzyskaniu niepodległości, to właśnie do naszego pokolenia należy porządkowanie tych spraw, szczególnie w dziedzinie religii. Żyjemy w państwie, w którym istnieje monopol informacyjny jednego ugrupowania religijnego. Odebranie Polakom prawa do rzetelnej informacji, dzieje się za pełną aprobatą władz państwowych, które sprzyjają takiej polityce informacyjnej. Mamy wolną prasę, ale tematy, które tu poruszam, trudno w niej znaleźć.

Podstawowym prawem danym człowiekowi jest prawo do poszukiwania prawdy. Strona ta zawiera elementy, które mogą okazać się przydatne w procesie poszukiwania prawdy religijno-historycznej.

Andrzej Rocz

Last Updated on Tuesday, 30 December 2014 21:19