Home Teologia Czy krucyfiks jest biblijnym przekleństwem dla wszystkich Polaków?
Czy krucyfiks jest biblijnym przekleństwem dla wszystkich Polaków? PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 08 March 2012 20:17

Czy krucyfiks jest biblijnym przekleństwem dla wszystkich Polaków?

Zajmuję się tematami kontrowersyjnymi, wynikającymi z Biblii, często uważanymi za tak oczywiste, że szkoda marnować czas, aby się nimi zajmować. Tymczasem konsekwencje takiej postawy mogą być tragiczne, dla wierzących chrześcijan mogą oznaczać utratę zbawienia, podstawowego celu dla ucznia Chrystusa, czyli chrześcijanina.

Słowo „krucyfiks” pochodzi z łaciny i dosłownie znaczy „przybity do krzyża” (łac. cruci fixus). W praktyce jest to krzyż, do którego przymocowana jest postać nagiego mężczyzny, mającego na biodrach przepaskę, postać, która ma symbolizować Jezusa Chrystusa.

Z krucyfiksem możemy się spotkać na każdym kroku: w domach, w pracy, na ulicy, w urzędach, szpitalach, szkołach itd. Jego widok jest tak oczywisty, że nie zawsze zdajemy sobie sprawę z jego wszechobecności. Również nie zastanawiamy się nad tym, co Biblia, będąca fundamentem nauki chrześcijańskiej, mówi o takich przedmiotach kultu religijnego.

Biblijne przekleństwo

Biblijne przekleństwo to zapowiedź nieszczęścia, które spadnie na tego, kto w sposób lekceważący, nie będzie się wywiązywał ze swoich zobowiązań względem Boga zapisanych w Słowie Bożym, z norm postępowania zawartych w przymierzu z Bogiem. Nieszczęście to będzie wynikać z działania sił nadprzyrodzonych.

Bóg zawarł z człowiekiem przymierze. Będzie się o niego troszczył, a człowiek będzie zachowywał Boże Prawo, które mówi o tym, co jest dobre, a co złe. Łamanie tego Prawa sprowadzi klątwę, nie tylko na pojedynczego człowieka, ale nawet na cały naród, który tolerował zło i nic z tym nie robił. Tak było z Izraelitami, którzy lekceważyli nakazy i zakazy Boże i mimo licznych napomnień, nie chciał się nawrócić.

Biblijne przekleństwo związane z przechowywaniem przedmiotów obłożonych klątwą

Prorok Jeremiasz zapowiadał zbliżającą się klęskę, niewolę babilońską, ale Judejczycy nic sobie z tego nie robili, wręcz zaczęli prześladować proroka za to, że o tym mówił: Jr 25:9 oto poślę, by przyprowadzić wszystkie pokolenia północy — wyrocznia Jahwe — i Nabuchodonozora, króla Babilonu, mojego sługę. Sprowadzę ich przeciw temu krajowi, przeciw jego mieszkańcom i przeciw wszystkim narodom dokoła. Wypełnię na nich klątwę, uczynię z nich przedmiot grozy, pośmiewisko i wieczną ruinę. (BT II) Klątwa wypełniła się: Jr 44:22-23 Jahwe nie mógł już znieść niegodziwości waszych postępków ani ohydnych czynów, jakie popełnialiście. Dlatego kraj wasz został obrócony w ruinę, w pustkowie, stał się przedmiotem klątwy, bez mieszkańców — jak to trwa do dziś. Za to, że składaliście ofiary kadzielne i grzeszyliście przeciw Jahwe, że nie słuchaliście głosu Jahwe i nie postępowaliście zgodnie z Jego Prawem, Jego przykazaniami i Jego rozporządzeniami, przyszło na was takie nieszczęście, jakie trwa dzisiaj". (BT II)

Tak jak Babilończycy byli wykonawcą klątwy na zbuntowanych Judejczykach, tak Izraelici wykonywali Bożą klątwę, na narodach zamieszkujących „ziemię obiecaną”, Kanaan: Joz 11:20 Taki był zamiar Jahwe, który uczynił upartymi ich serca, tak że prowadzili wojnę z Izraelem i popadli pod klątwę bez miłosierdzia aż do wyniszczenia, jak rozkazał Jahwe Mojżeszowi. (BT II) Izraelici musieli przekląć te narody, a to oznaczało, że nikt nie mógł zabierać dóbr, należących do ludzi przeklętych i wszystko musiało być zniszczone. To nie były walki łupieżcze. Jednak nie wszystkim Izraelitom się to podobało, aby marnowały się rzeczy, wcześniej obłożone klątwą: Joz 7:11-13 Izrael zgrzeszył: złamali przymierze, jakie z nimi zawarłem, wzięli sobie z tego, co było obłożone klątwą — ukradli to, zataili i schowali między swoje rzeczy. Dlatego synowie Izraela …ściągnęli na siebie klątwę. Nie będę nadal z wami, jeśli nie wytępicie wśród siebie dotkniętych klątwą. Powstań, oczyść lud i rozkaż mu: Oczyśćcie się na jutro, bo tak mówi Jahwe, Bóg Izraela: Rzeczy obłożone klątwą są wśród ciebie, Izraelu; przeto nie ostoicie się wobec nieprzyjaciół swoich, jeśli nie usuniecie spośród siebie rzeczy obłożonych klątwą. (BT II)

Stała się rzecz niedopuszczalna dla narodu Bożego. Niektórzy Izraelici ukryli w swych namiotach rzeczy, na których spoczywała klątwa. Dlatego reakcja Jozuego była skrajnie skuteczna: Joz 7:15 U kogo zaś znajdą rzeczy obłożone klątwą, będzie spalony wraz ze wszystkim, co do niego należy, bo złamał przymierze Pana i popełnił zbrodnię w Izraelu.(BT) Słowo Boże nazywa „zbrodnią” umieszczenie przedmiotów obłożonych klątwą w swoich namiotach.

Może nas dziwić niezwykle brutalne zachowania przywódców narodu wybranego. Ale pamiętajmy o tym, że to, co było opisane w Starym Przymierzu, w Nowym ma znaczenie duchowe, a przesłanie Starego Testamentu jest takie, że ludzie żyjący współcześnie, posiadający w swych domach przedmioty obłożone klątwą, są duchowo martwi. Tak Jezus nazywa grzeszników. Gdy jeden z uczniów chce odejść, aby pochować swojego ojca, a potem dopiero chodzić z Jezusem, usłyszał odpowiedź: Mt 8:22 …Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!(BT) „Umarłym” jest grzesznik, czyli każdy człowiek, który nie oczyści się w krwi Chrystusa (1Ptr 2:24).

Przestępstwo, związane z klątwą Bożą, tylko jednego człowieka, może sprowadzić nieszczęście na cały naród: Joz 22:20 Skoro Akan, syn Zeracha, popełnił przestępstwo przeciw klątwie, czyż gniew Boży nie spadł na całą społeczność, chociaż on był tylko jednym człowiekiem?...(BT)

Udawanie, że się nie widzi tego, co jest przeklęte przez Boga, sprowadza nieszczęście na wszystkich. Stary Testament potwierdza to drastycznym przykładem, związanym z królem Izraela: 1 Krl 20:42 Wówczas powiedział mu: "Tak mówi Jahwe: Za to, że wypuściłeś ze swojej ręki człowieka, który podlega mojej klątwie, będziesz musiał za jego życie oddać twoje życie i twój lud za jego lud". (BT II) Oczywiście w Nowym Przymierzu dotyczy to śmierci duchowej, a nie fizycznej, ale jednak całego ludu.

Dlatego Bóg daje swojemu ludowi osobny nakaz: Pwt 7:26 Nic obrzydłego nie wprowadzisz do twego domu, gdyż byłbyś przedmiotem klątwy jak ono. Będziesz uważał to za rzecz wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone klątwą.(BT)

W podsumowaniu tej części, można napisać: człowiek, który dobrowolnie wprowadza do swojego domu przedmioty, na których spoczywa klątwa Boża, sam wyłącza się z ludu Bożego, staje się „przedmiotem klątwy” Bożej. Niestety to samo może dotyczyć sąsiadów, którzy o niczym nie wiedzą i tych, którzy wiedzą o tym, ale nic z tym nie robią.

Biblijne przekleństwo związane z łamaniem przykazania Dekalogu

Jednym z fundamentów Prawa Bożego, Prawa Bożego Oskarżającego, nazywanego przez Pawła Prawem Grzechu i Śmierci (Rz 8:2), jest Dekalog. Został on napisany na dwóch tablicach kamiennych „palcem Bożym” (Wj 31:18), co symbolizuje jego ponadczasowość i niezmienność. Dekalog znajdował się w Arce Przymierza i nazwany jest Tablicami Przymierza (Hbr 9:4). Mimo tego, ludzie z premedytacją, zmieniają jego zapis, tworzą własny „Dekalog” i nazywają go „Bożymi przykazaniami”, chcąc ukryć to, że są to ludzkie przykazania.

Mnie w szkole, na lekcjach religii, ksiądz uczył, że drugie przykazanie usunięto z Dekalogu, bo jest ono już niepotrzebne. W dzisiejszych czasach nikt nie wierzy w to, że kawałek jakiegoś materiału, ukształtowany w formie bożka, jest bogiem. Przed tym można było ostrzegać w dawnych, ciemnych czasach. Obecnie żadnego człowieka nie przekona się, że to jest bóg. Tymczasem, gdy zacząłem czytać Biblię, to zrozumiałem, że zostałem oszukany, bo Drugie Przykazanie Dekalogu mówi o czymś zupełnie innym: Wj 20:4-6 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań. (BT II) Drugie Przykazanie Dekalogu zabrania trzech rzeczy:

- produkowania przedmiotów kultu religijnego, które są podobiznami, a które mogą stać się bożkami i kupowania takich przedmiotów,

- kłaniania się tym przedmiotom,

- służenia tym przedmiotom.

Prorok Jeremiasz pisze satyrę na bożki: Jr 10:3-5 Albowiem to, co wzbudza lęk narodów, jest niczym, jako że jest drewnem wyrąbanym w lesie, zrobionym dłutem, rękami rzeźbiarza. Zdobi się je srebrem i złotem, umocowuje się za pomocą gwoździ i młotka, by się nie chwiało. [Posągi] te są jak strachy na ptaki wśród pola melonów, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie chodzą. Nie bójcie się ich, gdyż nie mogą zaszkodzić, ani są zdolne czynić dobrze. (BT II) Jest też ostrzeżenie dla producentów takich przedmiotów: Jr 10:14-15 …wstydzić się musi każdy złotnik z powodu bożka. Utoczył bowiem podobizny, które są kłamstwem i nie ma w nich [życiodajnego] tchnienia. Są one nicością, tworem śmiesznym, zginą, gdy nadejdzie czas obrachunku z nimi. (BT II)Ostrzeżenie to może dotyczyć również tych, co nabywają takie przedmioty, tworząc popyt na nie.

Krucyfiks spełnia wszystkie biblijne warunki, aby być bożkiem: ludzie produkują go, kłaniają się mu i służą mu. Złamanie tego przykazania Dekalogu, związane jest z klątwą: Pwt 27:15 "Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu — rzecz obrzydliwą dla Jahwe — robotę rąk rzemieślnika i postawi w miejscu ukrytym". A w odpowiedzi cały lud powie: "Amen". (BT II) Zauważmy, że tekst ten nic nie mówi o kulcie związanym z bożkiem, z „kłanianiem się”, ze „służeniem” mu. Tekst mówi tylko o „wykonaniu” takiego przedmiotu i „postawieniu” go. Jedną z przyczyn zburzenia Jerozolimy było tylko „postawienie” bożków: Ez 22:4 …tyś zaciągnęło winę; przez bożki, któreś postawiło, tyś sprowadziło przybliżenie twoich dni, tyś doszło do kresu swoich lat. Dlatego uczynię z ciebie przedmiot hańby przed narodami i pośmiewisko wobec wszystkich krajów.(BT) To samo może dotyczyć tych, którzy w swoich domach wieszają krucyfiksy.

W podsumowaniu należy zauważyć, że same tylko postawienie lub zawieszenie krucyfiksu, może być złamaniem przykazania Dekalogu, a jednocześnie jest związane z biblijną klątwą. Bóg bardzo ostro odnosi się do ludzi, którzy odrzucają jakieś przykazanie: Ps 119:21 Zgromiłeś pyszałków; przeklęci odstępujący od Twych przykazań(BT) Człowiek, który łamie tylko jedno przykazanie, traktowany jest tak, jakby przestąpił wszystkie przykazania Dekalogu: Jk 2:10 Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.(BT)

Biblijne przekleństwo krucyfiksu

Dzisiaj powszechnie lekceważy się przekleństwo Boże. Pewnie wynika to z tego, że kiedyś, ludzie Kościoła, rzucali anatemę na lewo i prawo, dbając wyłącznie o swoje interesy. Niemniej jednak, Prawo Boże naucza: Pwt 7:26 Nic obrzydłego nie wprowadzisz do twego domu, gdyż byłbyś przedmiotem klątwy jak ono. Będziesz uważał to za rzecz wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone klątwą (BT). Tymczasem ludzie, wbrew Prawu Bożemu zapisanemu w Biblii, wprowadzają krucyfiks „do swoich domów”, a także do miejsc swojej pracy i gdzie tylko się da. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że krucyfiks może być obciążony przekleństwem Bożym, że na Jezusie, który grzechu nie popełnił, spoczywa zło całego świata, a tym samym może dotknąć nas jego klątwa.

Może też tak być, że wieszając krucyfiks, tak naprawdę, wprawdzie nieświadomie, ale wieszamy Jezusa na drzewie, przez co przeklinamy Go osobiście. Słowo Boże bezpośrednio ostrzega przed takimi zachowaniami: 1 Kor 12:3… zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: Niech Jezus będzie przeklęty!... (BT) A Biblia mówi, że Jezus „wiszący na krzyżu jest przeklęty” (Ga 3:13). Wprawdzie nikt tego nie mówi, ale wieszając krucyfiks, pokazujemy to.

Okres panowania ciemności.

W momencie aresztowania Jezusa, rozpoczyna się okres „panowania ciemności”. Jezus mówi: Łk 22:53 Gdy codziennie bywałem u was w świątyni, nie podnieśliście rąk na Mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności.(BT) Biblia Warszawska określa to: „to jest wasza pora i moc ciemności”. W katolickiej BJW, w komentarzu do tego wersetu, czytamy: „Teraz możecie wywrzeć złość waszę, bezbożni – lub szatani”. Komentarz łączy ten czas z „szatanem”. Nie ma tu nic dziwnego. W symbolice biblijnej siły zła są przedstawiane jako ciemność. Przeciwieństwem ciemności jest jasność, światłość. Jezus, który reprezentował Boga Ojca tu, na ziemi, był tą światłością: Jn 8:12 A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.(BT)

W ciągu tych trzech dni, siły zła pokazały swą moc i triumfowały. Przypatrzmy się temu, co Słowo Boże pisze o tym okresie, o zachowaniu się poszczególnych grup społecznych i osób:

1.Elity narodu żydowskiego.

Elity narodu żydowskiego z utęsknieniem oczekiwały Mesjasza. Wiedzieli z proroctw Starego Testamentu, że ten czas nadchodzi. Nawet zastanawiali się nad tym, czy Jezus jest tym oczekiwanym Mesjaszem? Nikodem, ukradkiem, w nocy, gdy przyszedł do Jezusa, mówi: Jn 3:2 …Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim.(BT) Jednak przywódcy narodu wybranego, widzieli rolę Mesjasza zupełnie inaczej, niż to chciał zrobić Bóg. Dla nich najważniejszą rzeczą stało się uwolnienie narodu spod okupacji rzymskiej. Gdy Jezus nie chciał z nimi współpracować, uznali Go za wroga, którego należy koniecznie zniszczyć.

Aresztowanie Jezusa było świetną okazją do realizacji swoich planów. Odbył się sąd nad Jezusem: Mt 26:63-66 …najwyższy kapłan rzekł do Niego: Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus mu odpowiedział: Tak, Ja Nim jestem… Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: Winien jest śmierci.(BT) Jezus został oskarżony o bluźnierstwo i skazany na śmierć. Karę śmierci wykonywano przez kamieniowanie, jednak Żydzi chcieli maksymalnie zbezcześcić Chrystusa, dlatego oskarżyli Go przed Rzymianami, że ogłosił się królem i nie chce uznać zwierzchności cesarza: Łk 23:2 Tam zaczęli oskarżać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi...(BT) Próbowali zastraszyć Piłata: Jn 19:12 …Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi.(BT) Za takie przestępstwo przewidziano karę śmierci przez ukrzyżowanie i tworzyło okazję do pokazania swojej nienawiści: Mt 27:41-43 …arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym.(BT) Piłat zanim skazał Jezusa, dowiedział się, że jest On Galilejczykiem, dlatego odesłał Go do Heroda. Jednak elity pilnowały swego wyroku i: Łk 23:10 Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali.(BT) Gdy Herod odesłał Jezusa do Piłata: Łk 23:23-24 …oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione.(BT)

Elity narodu wybranego od dłuższego czasu planowały zabójstwo Chrystusa. Dopiero okres „panowania ciemności” spowodował realizację ich planów. Nie zapomnieli o niczym. Śmierć Jezusa miała być okrutnym widowiskiem dla wszystkich Żydów. Jezus z sarkazmem mówi, że: Jn 3:14 A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego(BT) Tak jak wąż miedziany musiał być widoczny z daleka (Lb 21:9), tak samo Jezusa „wywyższono”, aby był widoczny przez każdego Żyda z daleka i budził powszechne zgorszenie. Pamiętajmy, że Jezus na krzyżu był zupełnie nagi (Mt 27:35), psuł Żydom święto Paschy, na które zjechali się ze wszystkich stron. Aby zrealizować swoje plany, elity przekupiły Judasza, aby im wydał Jezusa. Do aresztowania posłali duży oddział uzbrojonych ludzi, aby nie było żadnych niespodzianek. Pilnowali ukrzyżowania Jezusa i sami brali czynny udział w bezczeszczeniu Jezusa. Okres „panowania ciemności” wyzwolił z nich najgorsze zachowania.

2.Lud narodu wybranego

Prości ludzie uwielbiali Jezusa. Wiedzieli, jak dużo dla nich zrobił. Dlatego parę dni przed śmiercią, zgotowali Mu królewskie przywitanie, gdy wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku: Jn 12:12-13 … wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz Król izraelski!(BT) Sytuacja całkowicie się zmieniła, gdy Jezus został aresztowany: Łk 22:63-65 Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrawali się z Niego i bili Go. Zasłaniali Mu oczy i pytali: Prorokuj, kto Cię uderzył. Wiele też innych obelg miotali przeciw Niemu.(BT) Gdy Piłat chciał uwolnić Jezusa: Jn 19:15 A oni krzyczeli: Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!...(BT) Mt 27:22 Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: Na krzyż z Nim!(BT) A gdy Jezus został ukrzyżowany: Mt 27:39 Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go…(BT)

Okres „panowania ciemności” wyzwolił u prostych ludzi najgorsze uczucia. W jednej chwili zapomnieli ile dobrego dla nich zrobił Chrystus, jak Mu zgotowali królewski wjazd do Jerozolimy parę dni wcześniej. Razem z elitami żądali od Piłata ukrzyżowania Jezusa. Nie zostawiali Go w spokoju nawet wtedy, gdy wisiał już na krzyżu. Tak działał okres „panowania ciemności” na prostych ludzi.

3.Uczniowie Jezusa.

Judasz sprzedał Jezusa: Mt 26:15 i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników.(BT) Piotr sam od siebie deklarował: Mt 26:33 …Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię.(BT) „…Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie” (Mt 26:35). Niedługo potem Piotr zaparł się Chrystusa: Mt 26:75 Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz…(BT) Gdy Jezus potrzebował wsparcia, został sam: Łk 22:45 Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku.(BT) A jak się zachowali później?: Mt 26:56 …Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli.(BT) Później zamknęli się (Jn 20:19), aby nikt nie mógł ich znaleźć.

Widać, że okres „panowania ciemności” wywarł złowrogie swoje piętno również na uczniach Jezusa.

4.Źli Żydzi.

Żydzi, którzy byli skazani za pospolite przestępstwa, na taką samą śmierć jak Jezus: Mt 27:44 …lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.(BT) Chociaż wiemy, że później jeden z nich opamiętał się i nawrócił się. Dla niektórych złych ludzi, okres „panowania ciemności” stał się błogosławieństwem.

5.Poganie.

Pogan w tym okresie, reprezentowali Rzymianie. Piłat wiedząc, że Jezus jest niewinny, jednak skazał Go na śmierć przez ukrzyżowanie: Mt 27:24-26 Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz… Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.(BT) Dla zwykłych żołnierzy ukrzyżowanie stało się okazją do znęcania się nad swoją ofiarą: Mt 27:28-30 Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, królu żydowski! Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie.(BT)

Nawet wtedy, gdy Jezus był już ukrzyżowany: Łk 23:36 Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet(BT)

6.Bóg Ojciec.

Jezus na krzyżu „stał się przekleństwem”: Ga 3:13 Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie (BT). Chociaż sam grzechu nie popełnił (1Ptr 2:22), wziął na siebie grzechy całego świata: 1 Ptr 2:24 On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni.(BT) Jezus stał się człowiekiem nieczystym, zanieczyszczonym naszymi grzechami, "stał się grzechem" (2 Kor 5:21), aby swoją śmiercią zapłacić za nasze grzechy, bo: Rz 6:23 …zapłatą za grzech jest śmierć…(BT) Zapewne stąd wzięły się dramatyczne słowa Jezusa na krzyżu: Mt 27:46 Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani? to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?(BT) Jezusa obciążonego naszymi grzechami opuścili wszyscy, nawet Ojciec, który Go posłał. Został zupełnie sam, w najtrudniejszym momencie swojego życia.

7.Punkt kulminacyjny okresu „panowania ciemności”, pozorne zwycięstwo sił zła

Łk 23:44-46 Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.(BT) Punktem kulminacyjnym „panowania ciemności” była śmierć Jezusa. „Mrok ogarnął całą ziemię” (Łk 23:44). Dokumenty historyczne z tego okresu nic nie mówią o takim zjawisku astronomicznym. A to dlatego, że w tym wersecie chodzi o mrok duchowy. Umarł Ten, który był światłością świata: Jn 8:12 A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.(BT) „Mrok ogarnął całą ziemię”. Siły zła pokazały swoją potęgę. Ten, który był Synem Bożym, światłością świata, który zapowiadał szybkie przyjście Królestwa Bożego, najpierw został zhańbiony, obrzucony przekleństwami, a potem zabity, jak najgorszy przestępca.

W momencie śmierci Jezusa rozdarła się zasłona w Świątyni (Mt 27:51). To symbolizowało opuszczenie Chwały Bożej, a Świątynia beż Boga Jahwe, stała się domem modlitwy. Dla niektórych teologów to była „ohyda spustoszenia”, którą zapowiedział prorok Daniel (Mt 24:15). To był też element triumfu sił ciemności.

Wszystko zmieniło się dopiero po trzech dniach, gdy Jezus zmartwychwstał. Tryumf szatana zmienił się w jego klęskę, a pozorna klęska Jezusa, okazała się wielkim zwycięstwem. Jednak szatan nie dał za wygraną. Okazało się, że „…władca mocarstwa powietrza…” (Ef 2:2 BT), czyli szatan, nie stracił swej władzy na ziemi, wśród ludzi. Biblia pisze, że był nadal „bogiem tego świata”: dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa… (2 Kor 4:4 BT). Mimo, że Zbawiciel: Kol 2:15 Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie wystawił /je/ na widowisko, powiódłszy je dzięki Niemu w triumfie.(BT) „Wystawił na widowisko” szatana, odniósłszy nad nim „triumf”, to szatan, bez trudu, za śmierć Jezusa, obciążył winą samego Boga Ojca, robiąc ze swojego narzędzia zbrodni – krzyża, Jego symbol. Przyrząd do niezwykle okrutnego zabijania ludzi, wcześniejszy symbol wielu bóstw pogańskich, został „wprowadzony” do chrześcijaństwa przez ojców Kościoła, jako symbol miłości Boga. Dzisiaj powszechny jest kult krucyfiksu, kult podobizny Jezusa zhańbionego, zbezczeszczonego, przeklętego (Ga 3:13), który stał się grzechem (2 Kor 5:21), obciążonego grzechami całej ludzkości, będącego punktem kulminacyjnym „panowania ciemności”. Są ludzie, którzy wzorem wielkich zwycięzców, odtwarzają pozorny tryumf sił ciemności: drogę krzyżową Chrystusa. Siły zła posługują się brutalną siłą, robią to co chcą i nikt im tego nie zabrania.

Jezus stał się przekleństwem na krzyżu.

Ga 3:13 Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie -(BT) Co ma na myśli Paweł, pisząc to do zboru w Galacji?

W kontekście zapisane jest, że: Ga 3:10 Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa.(BT) Paweł w Liście do Rzymian, podzielił Prawo Boże na dwa rodzaje Prawa: Prawo Oskarżające, które nazwał Prawem Grzechu i Śmierci i Prawo Usprawiedliwiające, które nazwał Prawem Ducha (Rz 8:2). Powyższy tekst dotyczy Prawa Oskarżającego, czyli Prawa Grzechu i Śmierci. Poleganie na uczynkach Prawa Oskarżającego polega na dokładnym wypełnianiu przykazań ustaw i praw Bożych przez całe swoje życie. Tymczasem: Rz 3:23 wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej(BT) Każdy człowiek prędzej, czy później zgrzeszy, a: Rz 6:23 …zapłatą za grzech jest śmierć...(BT). Ten grzech staje się przyczyną przekleństwa dla każdego człowieka, bo „wszyscy zgrzeszyli”. Jedynym wyjątkiem był Chrystus: 1 Ptr 2:22 On grzechu nie popełnił…(BT).

W Starym Przymierzu, oprócz Prawa Oskarżającego, obowiązywało Prawo Usprawiedliwiające. Gdy człowiek zgrzeszył, przyprowadzał zwierzę ofiarne, kładł ręce na jego głowie, co symbolizowało przekazanie swoich grzechów i zabijał je (Kpł 4:27-29). W ten sposób realizuje się biblijna zasada, że „zapłatą za grzech jest śmierć”. Jednak: Hbr 10:4 Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy.(BT) Człowiek był usprawiedliwiony, jednak grzech pozostał. Ta ofiara tylko zapowiadała nowe Prawo Usprawiedliwiające Nowego Przymierza. Dopiero Chrystus stał się doskonałą ofiarą przebłagalną za nasze grzechy: 1 Jn 4:10 W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.(BT) Dlatego Ga 3:13 należy rozumieć tak: każdy człowiek zgrzeszył i zasługuje na śmierć, jednak „z tego przekleństwa Prawa” (Oskarżającego) Chrystus nas wykupił (wziął na siebie nasze grzechy i zapłacił swoją śmiercią za nie). Chrystus stał się biblijnym przekleństwem, bo w Biblii napisane jest: „Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie (Pwt 21:23).

Bezgrzeszny Chrystus wziął na siebie nasze grzechy i zaniósł na drzewo (1Ptr 2:24). Przez to, przekleństwo, które nas dotyczyło, stało się Jego przekleństwem, On "stał się grzechem" (2Kor 5:21) i mógł zapłacić swoją śmiercią za nasze grzechy. Dzięki temu powstało doskonałe Prawo Usprawiedliwiające Nowego Przymierza (Prawo Ducha Rz 8:2): Rz 11:27 I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy.(BT) Prawo Usprawiedliwiające Starego Przymierza przestało obowiązywać: Hbr 10:9 …Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną.(BT) Chrystus stał się „Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata” (Jn 1:29).

Dlatego kult krucyfiksu, Jezusa ukrzyżowanego, stał się kultem Jezusa, który „stał się przekleństwem”, a nie Jezusa zwycięskiego, który zmartwychwstał, który nie ma nic wspólnego z żadnym grzechem. Kult ten wynika z niezrozumienia tego, co się działo w okresie „panowania ciemności” (Łk 22:53). Od Jezusa ukrzyżowanego odwrócił się nawet Jego ukochany Ojciec: Mt 27:46 …Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani? to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?(BT) Nawet Jezus, który sam żadnego grzechu nie popełnił (1Ptr 2:22), z powodu naszych grzechów, „stał się przekleństwem” (Ga 3:13), „stał się grzechem” (2 Kor 5:21).

.

Przedmioty obciążone klątwą przekazują tą klątwą całemu otoczeniu

Słowo Boże ostrzega: Pwt 21:23 trup nie będzie wisiał na drzewie przez noc, lecz tegoż dnia musisz go pogrzebać. Bo wiszący jest przeklęty przez Boga. Nie zanieczyścisz swej ziemi, danej ci przez twego Boga, Jahwe, w posiadanie.(BT II) Na Jezusie wiszącym na krzyżu spoczywa Boża klątwa (Ga 3:13). Dlatego kopia Jezusa wiszącego na krzyżu, też może być obciążona klątwą. Bóg ostrzega ludzi, aby nie mieli nic wspólnego z przedmiotami obciążonymi klątwą: Pwt 7:26 Nic obrzydłego nie wprowadzisz do twego domu, gdyż byłbyś przedmiotem klątwy jak ono. Będziesz uważał to za rzecz wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone klątwą.(BT) Przedmioty te „zanieczyszczają naszą ziemię”, w której mieszkamy. Ponieważ krucyfiksy spotkamy na każdym kroku, może się okazać, że żyjemy w kraju przeklętym przez Boga.

Dlaczego zmarły Jezus został ściągnięty z krzyża przed zapadnięciem zmroku?

Jan tak to opisuje: Jn 19:31 Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.(BT) Jezus umarł w czasie Paschy. Następny dzień rozpoczynał siedmiodniowe Święto Przaśników. Pierwszy dzień przaśników był sabatem: Kpł 23:5-7 W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Jahwe. A piętnastego dnia tego miesiąca jest Święto Przaśników dla Jahwe — przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne chleby. Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. (BT) Żydzi nie chcieli, aby skazańcy wisieli na krzyżu w czasie święta, w czasie sabatu, wynikającego z Pierwszego Dnia Święta Przaśników. To zakłócałoby uroczystości świąteczne.

Ale jest jeszcze jeden, może ważniejszy powód. Otóż Prawo Boże zabraniało zostawiać na noc, człowieka zmarłego, wiszącego na drzewie, a więc też na krzyżu: Pwt 21:23 trup nie będzie wisiał na drzewie przez noc, lecz tegoż dnia musisz go pogrzebać. Bo wiszący jest przeklęty przez Boga. Nie zanieczyścisz swej ziemi, danej ci przez Pana, Boga twego, w posiadanie.(BT) Wiszący przez noc na drzewie, tak jak to było w przypadku Jezusa, zanieczyściłby ojczystą ziemię. W Biblii Jakuba Wujka ostatnie zdanie brzmi: …żadną miarą nie splugawisz ziemi twojej, którąć Pan Bóg da tobie (BJW).

Tu rodzi się ważne pytanie. Czy ludzie używający krucyfiksu „plugawią swą ziemię”, czy też nie? Bo nikt na noc nie ściąga ukrzyżowanego Jezusa z krucyfiksu, albo na święto, tak jak to zrobili Żydzi. Może się okazać, że ze względu na powszechność krucyfiksów, żyjemy w przeklętym kraju, przeklętym nie przez człowieka, ale przez samego Boga. Bo inna nauka biblijna mówi: Pwt 7:26 Nic obrzydłego nie wprowadzisz do twego domu, gdyż byłbyś przedmiotem klątwy jak ono. Będziesz uważał to za rzecz wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone klątwą.(BT)

Wieszanie i stawianie krucyfiksów jest sprzeczne, nie tylko z rozsądkiem, ale również z przykazaniem Dekalogu (Wj 20:4-6), które Kościół Powszechny usunął.

Hańba krzyża:

Hbr 12:2 Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę...(BT) Na czym polegała hańba krzyża?

Rzymianie stosowali karę śmierci przez ukrzyżowanie w przypadkach najcięższych przestępstw. Wyroki takie związane były z działaniami przeciwko Cesarstwu lub przeciwko cesarzowi. Śmierć na krzyżu miała tak zhańbić człowieka, aby nikt nie odważył się robić czegoś podobnego do tego, co zrobił skazaniec. Wielką hańbą była szczególnie nagość skazańca. W Izraelu, za odkrywanie nagości można było dostać nawet karę śmierci. Rzymianie nie przejmowali się tym i „wywyższali”(Jn 3:14) skazańca, jak wąż miedziany był wywyższony na pustyni (Lb 21:9), umieszczając go wysoko i w pobliżu ruchliwego miejsca, aby była widoczna jego nagość dla jak największej ilości osób. Egzekucje były wyznaczane w czasie największych świąt, aby jak największa ilość osób mogła to widzieć. Historycy podają, że w czasie, gdy krzyżowano Jezusa, w Jerozolimie mogło być około miliona osób.

Inną zniewagą dla skazańca było biblijne prawo, przeklinające każdego, kto został powieszony na drzewie: Ga 3:13… Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie (BT). Wiszący na drzewie plugawił ojczystą ziemię: Pwt 21:23 trup nie będzie wisiał na drzewie przez noc, lecz tegoż dnia musisz go pogrzebać. Bo wiszący jest przeklęty przez Boga. Nie zanieczyścisz swej ziemi, danej ci przez Pana, Boga twego, w posiadanie.(BT) Dlatego Rzymianie zgadzali się na to, aby skazańców, przed zachodem słońca ściągać z krzyża. Jeżeli żyli, łamano im golenie: Jn 19:31-33 Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni(BT). Skazaniec był bity, a ociekającego krwią, prowadzono przez miasto, każąc nieść poprzeczną belkę, na której zostanie ukrzyżowany. Tym sposobem stawał się przekleństwem i zgorszeniem dla Boga i dla ludzi.

Znane są przypadki, w których człowiek zachwycał się nauką Jezusa, podziwiał ją. Chciał zostać uczniem Jezusa. Jednak w chwili, gdy dowiedział się, że Jezus umarł na krzyżu, tak bardzo się gorszył, że przestawał interesować się chrześcijaństwem: 1 Kor 1:23 my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów… (BT)

Ludzi przerażała już sama myśl o tym, że człowiek, który umarł na krzyżu, może być Mesjaszem. Pomysł taki wydawał się absurdalny i był wyśmiewany.

Graffiti Aleksamenosa. Wikipedia: W II wieku w Cesarstwie rzymskim kult osła zaczęto przypisywać chrześcijanom… Na rzymskim Palatynie zachowało się starożytne graffiti nazywane graffiti Aleksamenosa, przedstawiające człowieka oddającego cześć ukrzyżowanej postaci z oślą głową. Datowany na I wiek…

To właśnie dlatego apostoł Paweł, zaczął wyjaśniać to, co tak naprawdę stało się na krzyżu: Dz 18:5 …Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem (BT), że to zostało przepowiedziane już przez proroków Starego Testamentu (Iz 53:2-7).

Karę śmierci przez ukrzyżowanie zniósł dopiero Konstantyn Wielki. Jednak sporadycznie, stosowano ją jeszcze przez pewien czas. Hańba związana z tą śmiercią, trwała w umysłach ludzi do początku V wieku, dopóki nie zmarli ci, którzy widzieli ukrzyżowanego człowieka.

Każdy zwolennik krucyfiksu powinien odpowiedzieć sobie na pytanie: czy nieświadomie, nie naśmiewa się z Jezusa wieszając krucyfiks z Chrystusem obciążonym wszystkimi naszymi grzechami (1Ptr 2:24) i przekleństwem Bożym (Ga 3:13), od którego nawet Bóg się odwrócił (Mt 27:46)? Wydaje się, że Paweł ostrzega przed takim zachowaniem: 1 Kor 12:3zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: Niech Jezus będzie przeklęty!... (BT) Wprawdzie nikt nie mówi wprost, że Chrystus jest przeklęty, ale ludzie „wywyższając” (Jn 3:15) Jezusa, pokazują to. W świetle Pisma Świętego, może to być tak, jakby jednak mówili: „niech Chrystus będzie przeklęty”.

Czy Polska jest krajem przeklętym przez Boga z powodu krucyfiksu?

Na to pytanie każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Jednak burzliwa historia Polski pokazuje, że jest to możliwe. Gdy przed Polską rysuje się świetlana przyszłość, nagle wszystko się wali. Tak było od samego początku istnienia państwa polskiego, tak jest dzisiaj. Nic się nie zmienia. Polacy nigdy nie umieli wykorzystać swoich wielkich szans, nie chcą wyciągać wniosków z popełnionych błędów, wolą fałszować historię. Ale zawsze, gdzieś w tle, towarzyszył im krucyfiks.

Pamiętajmy też o jednym. Istnieje duża ilość ugrupowań protestanckich. Potrafią między sobą kłócić się o najdrobniejsze sprawy. Jednak w sprawie krucyfiksu panuje tam pełna zgoda: krucyfiks nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem i uczniom Chrystusa nie wolno go używać.

Może okazać się, że z powodu krucyfiksu żyjemy w przeklętym i splugawionym kraju. Nikt nic z tym nie robi, a media milczą. To między innymi z tego powodu mogą wynikać poplątane losy narodu polskiego! Bo Biblia ostrzega: Ga 6:8 Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie...(BT)

Krucyfiks przedmiotem psychicznych, ukrytych i bezkarnych prześladowań religijnych.

Wartość państwa pokazuje się w traktowaniu mniejszości, państwo powinno chronić je. Tak zachowywało się państwo polskie za czasów ostatnich Jagiellonów, gdy sejm należał do protestantów. Był to „złoty wiek Polski”. Dzisiaj dla katolika krucyfiks nie jest żadnym problemem. Sytuacja drastycznie się zmienia, gdy krucyfiks wkracza w życie chrześcijan, którzy postępują według zasad zawartych w Biblii, którzy nie uznają nauk ojców Kościoła.

Szczególnie uciążliwy jest krucyfiks w szpitalach. Biblijni chrześcijanie i przedstawiciele innych religii, wiedzący, z czym związany jest krucyfiks, muszą pogodzić się z przekleństwem Bożym, dosłownie wiszącym nad nimi w salach szpitalnych. Taka sytuacja nie sprzyja powrotowi do zdrowia. Próba zmiany tego, może sytuację drastycznie pogorszyć. Wysyłamy nasze dzieci do żłobków, przedszkoli, do szkół, gdzie na każdym kroku wiszą krucyfiksy, a co za tym idzie, mogą to być miejsca przeklęte przez samego Boga i splugawione przez ludzi. Tak przynajmniej opisuje to Pismo Święte (Pwt 21:23). To samo zjawisko można obserwować w pracy, w urzędach, jadąc samochodem, dosłownie na każdym kroku. Ludzie wymyślają sobie własne wartości, które nazywają chrześcijańskimi, które tak naprawdę mogą być wartościami sił zła.

Pamiętajmy też o tym, że starotestamentowa zapowiedź ukrzyżowanego Chrystusa, to wąż miedziany: Lb 21:9 Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu.(BT) Wąż to biblijny symbol szatana: Ap 12:9 I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.(BT) Wąż miedziany też stał się przedmiotem kultu religijnego. Słowo Boże chwali króla judzkiego Ezechiasza: 2 Krl 18:3-4 Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich, zupełnie tak jak jego przodek, Dawid. On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłukł węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne - nazywając go Nechusztan.(BT) Podobieństwo węża miedzianego i krucyfiksu nie jest przypadkowa. Księgi Starego Testamentu zostały napisane po to, abyśmy się uczyli na błędach, które popełnili Izraelici: 1 Kor 10:11 A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów.(BT) Dlatego uważam, że tak jak Ezechiasz usunął przedmiot kultu religijnego, węża miedzianego, tak każdy chrześcijanin powinien usunąć przedmiot kultu religijnego, krucyfiks. Kiedyś w podobnej sytuacji znalazł się Jakub. Co zrobił: Rdz 35:4 Oddali więc Jakubowi wszystkie [wizerunki] obcych bogów, jakie posiadali, oraz kolczyki, które nosili w uszach, i Jakub zakopał je...(BT) Każdy biblijny chrześcijanin powinien zrobić to samo.

Trudno sobie wyobrazić lepszy symbol ogólnoświatowego zła. Krucyfiks pokazuje zamęczonego na śmierć i zhańbionego Zbawiciela świata, w okresie „panowania ciemności”, Jezusa, który chociaż sam grzechu nie popełnił, to ma na sobie zło całego świata. Wszechobecność krucyfiksu, może być odbierana, jako pokaz mocy sił zła. Może się okazać, że wieszając krucyfiks, propagujemy zło całego świata, które Jezus miał na sobie, w czasie śmierci.

Tania łaska

Pojawiła się nauka, że Bóg Ojciec tak kocha ludzi, że naprawdę niewiele potrzeba, aby zostać zbawionym. Nazywa się to „tania łaska”. Słowo Boże mówi inaczej. Apostoł Piotr: 1 Ptr 4:18 A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik?(BT) Pamiętajmy o Słowie Bożym, skierowanym do Rzymian, a Polacy są wyznania rzymsko-katolickiego: Rz 8:32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał…?(BT)  Ci, którzy liczą na „tanią łaskę” mogą się srogo zawieść. W Biblii nie ma takiej nauki.

Współczesny człowiek odrzuca warunki Przymierza, które Bóg z nim zawarł. Ma własną wizję zbawienia i nie chce się podporządkować darmowemu zbawieniu Bożemu, z łaski przez wiarę w Dzieło Zbawienia, dokonane przez Jezusa Chrystusa, a zapowiedziane przez Boga Ojca (Rdz 3:15).

Używanie krucyfiksów może być dowodem na całkowite zwycięstwo sił zła, a nawet naśmiewanie się z Bożego Słowa, z miłości Bożej i złożonej ofiary przebłagalnej za grzech ludzi: 1 Jn 4:10 W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.(BT).

W Polsce jednak nikt o tym nie mówi publicznie, choć dla każdego wierzącego ta informacja powinna mieć kluczowe znaczenie. Uważam, że przez to Polacy pozbawieni są możliwości poznania podstawowych informacji biblijnych, a stosunek Polaków do krucyfiksu, jest tego dowodem. Polska wydaje olbrzymie pieniądze na naukę religii w szkołach. Tymczasem absolwenci szkół nie mają podstawowej wiedzy z zakresu nauk biblijnych, które  są fundamentem chrześcijaństwa. Przykładem takim jest krucyfiks.

Chrystus nauczał: „żaden znak nie będzie dany”, który można będzie zobaczyć.

Mt 12:38-40 Wówczas rzekli do Niego niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów: Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza.  Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.(BT) Jezus wykorzystał to pytanie, aby utworzyć znak chrześcijański, „znak proroka Jonasza”, znak, którego nie da się zobaczyć. Powiedział, że takie znaki jak krucyfiks, czyli widzialne, nie będą znakami chrześcijańskimi. Tymczasem Polacy nie umieją wyliczyć „znaku Jonasza”: „trzech dni i trzech nocy”, znaku czysto chrześcijańskiego, ustanowionego przez samego Chrystusa. Działają odwrotnie, niż nauczał Chrystus.

Takie ignorowanie nauki chrześcijańskiej i przedstawianie jej jako „wartości chrześcijańskie”, źle się kończy. Paweł ostrzega: Ga 6:8 Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie...(BT) Polska nie jest Mesjaszem Narodów, jak to nauczają elity. Krwawa historia Polaków może być karą za popełniane grzechy i naśmiewanie się z Bożych nauk.

Względy estetyczne i kulturowe.

Pomysł z robieniem wiernej kopii, zamęczonej na śmierć ukochanej osoby, z wszystkimi ranami, która ta osoba poniosła, jest po prostu koszmarny. Wyobraźmy sobie, że źli ludzie, powiesili na szubienicy czyjąś naprawdę ukochaną osobę, wcześniej znęcając się nad nią i zadając jej liczne i głębokie rany. Po śmierci tej ukochanej osoby, ktoś robi sobie kopie szubienicy z wierną kopią ukochanej osoby, z wszystkimi ranami, które ta osoba poniosła i umieszcza to w swoim domu na eksponowanym miejscu. Każdy, kto by to zobaczył i znał tą historię, pomyślał by sobie, że z taką osobą dzieje się coś naprawdę niedobrego. W Polsce jest takie powiedzenie, że „w domu powieszonego nie wypowiada się słowa sznurek”, a co dopiero robi się kopię szubienicy z powieszoną na niej konkretną osobą. Porównanie tych dwóch rodzajów śmierci: śmierć na krzyżu i śmierć na szubienicy, w świetle Pisma Świętego, jest jak najbardziej uprawniona. Piotr po śmierci Jezusa miał taką traumę, że nie wypowiadał słowa „krzyż”, w miejscach, w których to słowo powinno się znajdować. Piotr pisze: 1 Ptr 2:24 On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni.(BT)

Do którego Chrystusa przychodzić ze swoimi sprawami?

Wielu biblistów naucza, że każdy chrześcijanin powinien przychodzić na Golgotę, do ukrzyżowanego Chrystusa i prosić Go, aby wziął na siebie wyznawane nasze grzechy: 1 Jn 1:9 Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.(BT) Sama idea wyznawania swoich grzechów jest jak najbardziej biblijna i polecana. Jednak powstaje pytanie, czy wyznawać swoje grzechy Jezusowi ukrzyżowanemu, obciążonemu naszymi grzechami, na którym spoczywa Boża klątwa, zbezczeszczonemu i zhańbionemu, który przegrał swoje życie z szatanem, władcą śmierci (Hbr 2:14)? A może trzeba wyznawać swoje grzechy Chrystusowi zwycięskiemu, który zmartwychwstał i pokonał szatana: Hbr 2:14 …aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła(BT), który jest otoczony chwałą i siedzi po prawicy tronu Bożego: Hbr 1:3…a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.(BT)

Wykaz skrótów:

BT – Katolicka Biblia Tysiąclecia

BT II – Katolicka Biblia Tysiąclecia, wydanie drugie

BJW – Katolicka Biblia Jakuba Wujka

Wj (2Moj) – Księga Wyjścia lub Druga Księga Mojżeszowa
Kpł (3Moj) – Księga Kapłańska lub Trzecia Księga Mojżeszowa

Lb (4Moj) – Księga Liczb lub IV Księga Mojżesza
Pwt (5Moj) – Księga Powtórzonego Prawa lub Piąta Księga Mojżeszowa
Joz - Księga Jozuego
1 Krl - 1 Księga Królewska
Ps - Księga Psalmów
Iz - Księga Izajasza
Jr - Księga Jeremiasza
Ez - Księga Ezechiela
Mt - Ewangelia wg Mateusza
Łk - Ewangelia wg Łukasza
Jn - Ewangelia wg Jana
Dz - Dzieje Apostolskie
Rz - List do Rzymian
1 Kor - Pierwszy List do Koryntian
Ga - List do Galacjan
Hbr - List do Hebrajczyków lub List do Żydów
1 Ptr - Pierwszy List Piotra
1 Jn - Pierwszy List Jana
Ap - Objawienie św. Jana (Apokalipsa)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – kolor cytatów biblijnych

Last Updated on Thursday, 13 February 2020 05:30
 
Copyright © 2021 Ezechiel. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
 

Osób Online

We have 2 guests online