Home Teologia Szukajcie, a znajdziecie
Szukajcie, a znajdziecie PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 30 May 2011 16:55

Szukajcie, a znajdziecie

1. Nakaz Boży

„Szukajcie, a znajdziecie”, te słowa są nam dobrze znane, weszły do codziennego słownictwa i często nie zastanawiamy się co one znaczą. A jest to cytat z Pisma Świętego, cytat niezmiernie ważny. Słowa te są powtarzane i można je znaleźć w różnych miejscach Biblii. Jest to Boży nakaz, aby ci, którzy chcą należeć do ludu Bożego, osobiście zaczęli szukać swojego Boga Jahwe, Ojca duchowego. Bóg zawsze był trochę ukryty. Psalmista mówi: Ps 51:8 Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości.(BT) Apostoł Paweł zaleca, powołując się na starotestamentowego proroka, aby Go szukać, a wtedy On da się znaleźć: Rz 10:20 Izajasz zaś odważa się powiedzieć: Dałem się znaleźć tym, którzy mnie szukali, objawiłem się tym, którzy o Mnie nie pytali.(BT). Każdy, kto chce należeć do biblijnego ludu Bożego, powinien poważnie potraktować ten Boży nakaz.

2. Ostrzeżenie przed fałszywymi prorokami.

Władcą tego świata, według Biblii, jest istota duchowa, szatan: Ef 2:2… żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu.(BT) To powoduje, że ludzie kościoła, na każdym kroku, pod postacią biblijnego Boga Najwyższego, promują bóstwa pogańskie, którym zmieniono tylko nazwę, dając im biblijne imiona. Dlatego Biblia, uważana przez wszystkich za Słowo Boże, w wielu miejscach, ostrzega przed zwiedzeniami, przed fałszywymi prorokami: Mt 24:24 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.(BT) Podobny tekst: Mr 13:6 Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem. I wielu w błąd wprowadzą.(BT) Podobnych tekstów jest znacznie więcej. Problem polega na tym, że w Polsce mało kto zna te teksty i ludzie bezkrytycznie przyjmują wszystko, co głosi największy kościół w Polsce. Istnieje państwowy system nauczania o Bogu i każdy już w szkole uczy się nauk Kościoła Powszechnego, ale są to nauki ojców kościoła, które często są naukami antychrześcijańskimi, sprzecznymi z Biblią. Chrystus przewidział taką sytuację, stąd te nakazy szukania Prawdy biblijnej, szukania biblijnego Boga Jahwe i wiary w to, co jest zapisane w Słowie Bożym: Hbr 11:6 Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.(BT) Jeżeli tego nie zrobimy, nie tylko nie wykonujemy nakazów biblijnych, ale również możemy stać się ofiarami „fałszywych proroków”.

3. Istnieją tylko dwie drogi.

Pismo Święte ostrzega przed wysoką skutecznością sił zła. Tylko nieliczni znajdą Boga. Istnieją tylko dwie drogi. Nie ma trzeciej drogi, drogi wiodącej przez czyściec, o której naucza Kościół Powszechny. Jedna droga jest wygodna i zdecydowana większość ludzi wybiera ją: Mt 7:13… szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.(BT) Dla ludu Bożego przeznaczona jest wąska i trudna droga: Mt 7:14 Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.(BT) Podobnie było w Starym Przymierzu. Mojżesz nauczał Izraelitów: Pwt 11:26-28 Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, które ja wam dzisiaj daję - przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie.(BT)

4. Niebezpieczeństwo autorytetów i tradycji.

Po wersetach mówiących o dwóch drogach, Mateusz ostrzega przed ludźmi udającymi, kogo innego, niż naprawdę są. Ludźmi mającymi prestiż, uznawanymi za posiadających ponadprzeciętną wiedzę i nienaganną opinię: Mt 7:15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami.(BT) W kontaktach z takimi osobami, ludzie często wyłączają własny rozum, całkowicie zdając się na to, co oni mówią. Tak robią niemal wszyscy. Z drugiej strony ten, który cieszy się autorytetem, może wykorzystać swą pozycję, aby innych zniewolić, narzucić im swoje własne poglądy, wymuszając uległość. Aby zwiększyć swój autorytet, ludzie ci oznaczają siebie szczególnym strojem, z którym związany jest tytuł. Często nauki takich ludzi ulegają zwyrodnieniu. Konsekwencją jest zwalczanie wszelkich objawów samodzielnego myślenia.

Autorytety nie mogąc racjonalnie uzasadnić swoich racji, odwołują się do tradycji: tak robili wasi przodkowie, wy musicie robić tak samo. Słowo Boże ostrzega przed takimi zachowaniami. Bóg Jahwe nakazuje: Ez 20:18-19 I rzekłem do ich synów na pustyni: Nie postępujcie według przykazań waszych ojców i nie przestrzegajcie ich praw, i nie kalajcie się ich bałwanami! Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Postępujcie według moich przykazań i przestrzegajcie moich praw, i wykonujcie je!(BW)

5. Biblijne dwa sposoby rozpoznawania nauk fałszywych proroków.

5.1.Poznacie ich po ich owocach.

Jezus ostrzegając swój lud przed „wilkami w owczej skórze”, podaje sposób obnażania takich nauczycieli chrześcijaństwa, którzy przedstawiają się za kogoś innego, niż są naprawdę: Mt 7:15-16 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi?(BT) Owoce swojej działalności demaskują tych, którzy, tak naprawdę, odciągają ludzi od Boga. Takimi owocami może być: dzielenie ludzi na lepszych i gorszych, bo nauka chrześcijańska mówi o jedności w Chrystusie: Ga 3:28… wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.(BT) Słowo „diabeł” oznacza tego, który wprowadza podziały. W Polsce działa niezwykle skutecznie podział smoleński, który nie ma żadnego racjonalnego wytłumaczenia, a został sztucznie wywołany przez ludzi kościoła, co podkreślał przewodniczący zwycięskiej partii po ostatnich wyborach. Innym takim złym owocem jest odnoszenie korzyści materialnych z głoszenia swych idei. Jezus już na początku swej działalności, w „kazaniu na górze”, ostrzega wiernych przed takimi ludźmi: Mt 6:24 Nikt nie może dwom panom służyć… Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.(BT) Mammon to aramejski bożek pieniądza, który dla zdobycia środków do władzy, uciech itd, zrobi wszystko.

Miejmy oczy otwarte i szukajmy takich ludzi, którzy często są wielkimi autorytetami dla innych, którzy dla zdobycia pieniędzy i władzy, potrafią podzielić wszystkich. Należy też zauważyć, że demaskowane autorytety walczą z ludźmi myślącymi, szukającymi prawdy chrześcijańskiej. Oskarżają takich ludzi o walkę z wartościami chrześcijańskimi, chociaż nauki ich, nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem.

Zauważmy, że w nakazie Jezusa „szukajcie, a znajdziecie” zawarta jest konieczność podjęcia działania, ale jednocześnie obietnica dotarcia do prawdy. Tak samo było w Starym Przymierzu: Jr 29:13 Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca.(BT) W tych biblijnych słowach, zawarte jest ostrzeżenie: prawda Boża sama do ciebie nie przyjdzie! Musisz podjąć działanie i ją znaleźć.

5.2.Naśladowanie Chrystusa. „Napisane jest”.

Gdy Jezus został zaatakowany przez szatana, w trudnym dla siebie momencie, bo pod koniec 40-todniowej głodówki na pustyni, bronił się tekstami Pisma Świętego: Mt 4:4 Lecz on mu odparł: Napisane jest…(BT). Trzy razy szatan wystawiał na próbę Chrystusa. Za każdy razem, Jezus bronił się tekstami Słowa Bożego. Ta metoda spowodowała, że diabeł musiał jednak odstąpić. Był bezradny w zderzeniu ze Słowem Bożym: Mt 4:11 Wtedy opuścił Go diabeł…(BT)

Ale żeby stosować tą metodę, trzeba znać treść Biblii, a z tym w Polsce jest bardzo źle. Tworzy to doskonałe warunki do przeróżnych zwiedzeń. W tym przypadku nakaz Jezusa „szukajcie, a znajdziecie”, polega na zaznajamianiu się z treścią nauk chrześcijańskich, zawartych w Słowie Bożym, nabraniu umiejętności stosowania ich w życiu codziennym i demaskowaniu nauk pseudochrześcijańskich, których jest mnóstwo wokół nas.

Każdy, kto chce być chrześcijaninem, musi osobiście znaleźć, poznać biblijnego Boga Jahwe i osobiście zadeklarować swą przynależność do Jego Kościoła przez chrzest. Chrzest powinien być wykonany tak, jak to podaje Biblia, przez całkowite zanurzenie, a to zawiera ważne symbole:

- śmierć starego, grzesznego człowieka, razem z Chrystusem: Rz 6:6 To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu (BT),

- nowonarodzenie do życia razem z Chrystusem: Jn 3:3… rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego (BT),

- wyjście z niewoli grzechu: Jn 8:33-34 ... Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.(BT)

- zmartwychwstanie w przyszłości, razem z Chrystusem: Rz 6:5 Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie (BT),

- publiczne wyznaniem swojej wiary: Mt 10:32 Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie (BT),

- wzięcie daru Ducha Świętego: Dz 2:38… niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.(BT)

- inne.

Chrzest jest dopiero początkiem drogi razem z Bogiem Jahwe, szukania Go w dalszym ciągu, aby każdy mógł powiedzieć o sobie: Oz. 6:3… poznawszy Pana starać się będziemy, abyśmy go więcej poznali...(BG) Jezus Chrystus i Jego nauki, reprezentuje Boga Ojca tu na ziemi, został do tego upoważniony: Mr 9:7… z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.(BT) Niestety, naszą tradycją stało się pozostanie przy szkolnej wiedzy o Bogu, która często niewiele ma wspólnego z nauką Chrystusa, czyli z chrześcijaństwem. Wiedzę o Bogu opierajmy na słowach Chrystusa: „napisano”. A to co zostało napisane, powinno znajdować się w „Słowie Bożym”, czyli w Biblii. Jeżeli czegoś nie ma w Biblii, to znaczy, że nie jest to nauka chrześcijańska.

6. Boża prawda.

To właśnie tej biblijnej Prawdy Bożej powinniśmy szukać. Historia Kościoła Bożego pokazuje, że to, co nazwane jest w Piśmie Świętym „prawdą”, jest jednak trudno dostępne. Tak było już w czasach Starego Testamentu. Król Dawid zrozumiał to dopiero wtedy, gdy wydał wyrok śmierci na samego siebie, w rozmowie z prorokiem Natanem. Później napisał: Ps 51:8 Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości.(BT)

Kapłani mieli czuwać nad czystością nauk w Izraelu, tymczasem wprowadzali własne nauki i kulty narodów sąsiednich, a fałszywi prorocy potwierdzali te nauki: Ez 22:28 Prorocy natomiast pokrywają ich winy tynkiem, głosząc zwodnicze zapowiedzi i rozpowiadając im kłamliwe wieszczby. Mówią oni: Tak mówi Pan Bóg, podczas gdy Pan nie mówi.(BT) Wiązało się to później ze srogimi Bożymi karami: Wytracę spośród ciebie rzeźby twoje i stele i już nie będziesz oddawać pokłonu dziełom swoich rąk. Powyrywam spośród ciebie twe aszery i wyniszczę twoje posągi. Tak w gniewie i w uniesieniu dokonam pomsty nad narodami, które nie były posłuszne (Mi 5:12-14, BT). Po przekroczeniu pewnej granicy, Izraelici nie mogli powrócić już do swojego Boga, decyzje Boże stały się nieodwracalne: Oz 1:6… domowi Izraela nie okażę już więcej litości ani im nie przebaczę.(BT) I tak się stało. Królestwo Północne zostało podbite przez Asyryjczyków w VIII wieku p.n.e. i nigdy już nie odzyskało niepodległości.

Inaczej było z Królestwem Południowym. Po niewoli babilońskiej mogli powrócić do swojej utraconej ziemi obiecanej. Było to podobne do wcześniejszego wyjścia z niewoli egipskiej. Jednak to ciężkie doświadczenie nie uchroniło Judejczyków przed popełnianiem błędów. Najbardziej znanym przykładem zawodności przywódców duchowych Izraela, którzy cieszyli się dużym zaufaniem społecznym, było ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Chociaż przyjście Mesjasza było szczegółowo opisane w Księgach Starego Testamentu i chociaż został prawidłowo odczytany czas Jego przyjścia, to przywódcy narodu nie potrafili rozpoznać Jezusa i zabili Go. Tacy ludzie, należący do elity narodu, nigdy nie przyznawali się do swoich błędów. Ale znaleźli się prości ludzie, którzy rozpoznali Chrystusa. Chociaż w decydującym momencie też zawiedli, to jednak później potrafili przyznać się do błędu, znaleźć Prawdę Bożą i na fundamencie Jezusa Chrystusa, wybudować duchowy Kościół Boży.

Widzę pewne podobieństwa z obecną sytuacją w Polsce. Ci, którzy mają obowiązek nauczania chrześcijaństwa i biorą nawet za to pieniądze, tak naprawdę głoszą nauki ojców kościoła, często sprzeczne z Ewangelią, a tym samym odciągają od biblijnego Boga Jahwe. Zaangażowani są w walkę polityczną i obecnie zbierają profity ze zwycięstwa politycznego ich partii. Jednocześnie podzielili cały naród, sieją nienawiść, milcząc, zezwalają na łamanie Konstytucji, mając ogromne dobra materialne, nie dzielą się z potrzebującymi, głoszą nauki, których sami nie przestrzegają. Zamiast Słowa Bożego, rozpowszechniają jakieś widzenia, objawienia i przepowiednie, co ostatnio zaowocowało intronizacją Chrystusa na króla Polski. Taka postawa może być uznana za wystawianie Boga na próbę. Intronizacja połączona była z przysięgą, mówiącą między innymi: „będziemy zachowywać Twoje prawo”. A Jezus nauczał: Mt 19:17… zachowaj przykazania.(BT) Tymczasem Kościół Powszechny usunął drugie przykazanie z Dekalogu (patrz: Wj 20: 4-6), zabraniające kultu wszelkich przedmiotów, takich jak: obrazy, figury, relikwie, krzyż itp. Wydaje się, że nikt, z tysięcy ludzi, składających przysięgę, nie miał najmniejszego zamiaru przestrzegania tego przykazania, nie ma i najprawdopodobniej nie będzie miał. A Słowo Boże naucza: Jk 2:10 Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.(BT) Powyższy tekst niezwykle wyraźnie mówi, że odrzucenie tylko jednego przykazania, całkowicie pozbawia szans na zbawienie. Tysiące ludzi, beztrosko złożyło przysięgę, której już w momencie składania, najprawdopodobniej nikt nie miał zamiaru zachować. Słowo „obrazoburstwo”, które oznacza ruch religijny, przywracający drugie przykazanie do Dekalogu, weszło do języka polskiego i oznacza najgorsze cechy: zdradę, porzucenie swoich ideałów, bluźnierstwo itd. W naprawdę chrześcijańskim kraju, byłoby to niemożliwe! A nie jest to jedyny taki przypadek. Dlatego uważam, że intronizacja Jezusa na króla Polski, może być wystawianiem Boga na próbę, czego Chrystus też zabronił: Mt 4:7 Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.(BT) Elity Kościoła Powszechnego narzucają nam swoje poglądy, aby realizować swoje cele, które często są sprzeczne z chrześcijaństwem, czyli z nauką Chrystusa. Powinniśmy się zabezpieczyć przed tym, sprawdzając nauki swojego kościoła w Słowie Bożym. Jeżeli damy się oszukać, to nie tylko stracimy obietnicę Bożą, ale możemy zostać również srogo ukarani, tak jak to było z Izraelem: Jr 19:15 To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto sprawię, że przyjdzie na to miasto i na wszystkie jego osiedla całe to nieszczęście, jakie na nich zapowiedziałem. Uczynili bowiem kark swój twardym, nie chcą słuchać moich słów.(BT) Może się tak zdarzyć, że popierając swoich przywódców duchowych, tak naprawdę, będziemy walczyć z prawdziwym Kościołem Bożym, z samym Bogiem Jahwe. A to jest niezwykle ryzykowne! Historie opisane w Starym Testamencie mają nas uczyć mądrości, abyśmy uczyli się na cudzych błędach: 1 Kor 10:11 A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas...(BT) Popełniamy te same błędy, które kiedyś popełniali Izraelici. Nawet ciężkie doświadczenia, takie jak Druga Wojna Światowa, nie potrafią nas niczego nauczyć: Jr 10:18-21 Albowiem to mówi Pan: Oto daleko odrzucę tym razem mieszkańców kraju. Sprowadzę na nich ucisk, by Mnie odnaleźli… Namiot mój uległ zniszczeniu, wszystkie moje sznury zostały zerwane. Synowie moi odeszli ode mnie, nie ma ich. Nikogo już nie ma… Tak, pasterze okazali się nierozumni, nie szukali Pana… a cała ich trzoda uległa rozproszeniu.(BT)

7. Szukanie biblijnego Boga Jahwe.

Jest tylko jedno źródło wiedzy o Bogu Ojcu, biblijnym Bogu Jahwe. Biblia powszechnie uznawana jest za Słowo Boże i nikt tego nie neguje. Jednak dotarcie do prawdy biblijnej jest trudne. Aby prawidłowo odczytać tekst biblijny, trzeba w to włożyć dużo pracy i robić to zgodnie z zasadami hermeneutyki, czyli zgodnie z zasadami interpretacji tekstów Biblijnych. W skrócie przedstawiają się tak:

- Biblia musi się sama tłumaczyć. Wyjaśnienia trudnego tekstu musimy szukać w samej Biblii, a uzyskane zrozumienie musi być zgodne z wszystkimi pozostałymi tekstami,

- do tekstu Słowa Bożego nie wolno nic dodawać, ani też nic z niego nie odejmować: Ap 22:18-19 Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze.(BT)

- zdania nie wolno wyrywać z kontekstu,

- aby prawidłowo zinterpretować tekst, musimy znać warunki historyczno społeczne, w których te słowa były napisane, do kogo były skierowane i w jakich okolicznościach wypowiedziane,

- warunkiem duchowym jest interpretowanie Biblii z pomocą Ducha Świętego.

Pamiętajmy, że nakaz Boży szukania, dany jest dla tego, że prawda biblijna nie przyjdzie sama. Każdy musi podjąć działanie osobiście, aby do niej dotrzeć. Same przychodzą nauki ludzi, którzy każą się nazywać „ojcami kościoła”. Jeżeli je przyjmiemy, to pamiętajmy: Jr 17:5 To mówi Pan: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku… a od Pana odwraca swe serce.(BT)

Wykaz skrótów:

BT – Biblia Tysiąclecia

BG- Biblia Gdańska

Wj – Księga Wyjścia, Druga Księga Mojżeszowa

Pwt – Księga Powtórzonego Prawa, Piąta Księga Mojżeszowa,

Ps – Księga Psalmów

Iz – Księga Izajasza

Jr – Księga Jeremiasza

Ez – Księga Ezechiela

Oz- Księga Ozeasza

Mi – Księga Micheasza

Mt – Ewangelia Mateusza

Mk – Ewangelia Marka

Łuk – Ewangelia Łukasza

Jn – Ewangelia Jana

Rz - List do Rzymian

Dz – Dzieje Apostolskie

1Kor – Pierwszy List do Koryntian

Ef – List do Efezjan

Ga – List do Galacjan

Hbr- List do Hebrajczyków

Ap – Objawienie Jana

 

Last Updated on Friday, 07 April 2017 20:06
 
Copyright © 2022 Ezechiel. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
 

Osób Online

We have 4 guests online