Home Inne Ubój rytualny
Ubój rytualny PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 30 May 2011 16:54

Ubój rytualny

Sejm wprowadził nowe prawo dotyczące uboju rytualnego. Termin ten, w pierwszej chwili, kojarzy się  ze składaniem krwawych ofiar, z mrocznymi zwyczajami religijnymi ludów pierwotnych, jednak dotyczy czego innego.

Ustawa ta wywołała oburzenie przede wszystkim przedstawicieli wyznania mojżeszowego i muzułmanów. Aby zrozumieć, o co w niej chodzi, musimy sięgnąć do Prawa Bożego, zapisanego w Biblii, w Starym Testamencie. Już za czasów Noego, a więc na długo, długo  przed powstaniem narodu żydowskiego, Bóg nakazuje w Pierwszej Księdze Mojżeszowej: Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia (Rdz 9:4 BT).

Termin „krew życia” prawdopodobnie pochodzi od tego, że zauważono, że gdy całkowicie zdrowy organizm pozbawi się „tylko” krwi, to taki człowiek umiera. Chyba dlatego połączono krew z życiem, bo z upływem krwi, ucieka życie. Aby mięso czystego zwierzęcia było zdatne do spożycie, musiało ono być pozbawione krwi. Nie wolno było jeść mięsa z krwią. Zostało to zapisane w Trzeciej Księdze Mojżeszowej: Jeżeli kto z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę oblicze moje przeciwko temu człowiekowi spożywającemu krew i wyłączę go spośród jego ludu. Bo życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. Dlatego dałem nakaz Izraelitom: Nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także i przybysz, który się osiedlił wśród was, nie będzie spożywał krwi. Jeżeli kto z Izraelitów albo z przybyszów, którzy się osiedlili między wami, upoluje zwierzynę jadalną, zwierzę lub ptaka, wypuści jego krew i przykryje ją ziemią. Bo życie wszelkiego ciała jest we krwi jego - dlatego dałem nakaz synom Izraela: nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, bo życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Ktokolwiek by ją spożywał, zostanie wyłączony (Kpł 17:10-14 BT). To tu się kryje sedno sprawy, nakaz Boży: wypuści jego krew i przykryje ją ziemią.

To, co się określa ubojem rytualnym, jest realizacją Bożego nakazu: krew ze zwierzęcia, które ma być spożyte, musi spłynąć, a następnie ma być przykryta ziemią i to jest cała sprawa. Żydzi opracowali sposób uboju zwierząt, który byłby całkowicie zgodny z powyższym prawem. Z czasem stał się tradycją, w dniu dzisiejszym liczącą tysiące lat. Prawo Boże dla muzułmanów, czyli Koran, ma wiele wspólnych elementów z wiarą mojżeszową. Nic w tym dziwnego, że podobne prawo obowiązuje islamistów. Gdy powstało chrześcijaństwo dokonywano uboju zwierząt tak, jak to robili Żydzi. Dopiero od IV-go wieku do chrześcijaństwa zaczęły wkraczać nauki niezgodne z Biblią.

My, chrześcijanie

A jak ta sprawa wygląda w przypadku chrześcijan? W księgach Nowego Testamentu, możemy natrafić na problem, który w tamtych czasach stał się bardzo ważny. Wielu Żydów, głoszących Ewangelię, chciało z pogan zrobić w pierwszej kolejności Żydów, a potem dopiero chrześcijan. Problem stał się tak ważny, że około 50 roku n.e. odbyło się spotkanie apostołów i starszych Kościoła, nazwane potem Soborem Jerozolimskim, na którym omawiano te sprawy. Z omawianych zagadnień, wskazano cztery problemy, które muszą zachowywać chrześcijanie. Mówił o tym apostoł Piotr: Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi (Dz 15:19-20 BT). Na cztery punkty, aż dwa razy ap. Piotr zwrócił uwagę na zakaz spożywania krwi: mięso zwierzęcia duszonego ma w sobie krew i nie wolno go spożywać, również nie wolno spożywać krwi osobno zebranej.

 

Mimo, że żyjemy w podobno chrześcijańskim kraju, mimo że ustawy Soboru Jerozolimskiego nadal oficjalnie funkcjonują, to zakaz spożywania krwi przez chrześcijan jest w Polsce nieznany. To tworzy szczególnie niezrozumiałą przez innych atmosferę: chrześcijanie, którzy nie znają Biblii i Prawa Bożego, nieświadomie podejmują uchwały wymierzone przeciwko swojej religii.

 

Last Updated on Tuesday, 26 March 2019 16:23
 
Copyright © 2022 Ezechiel. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.