Home Ewolucja Ewolucja Powstawanie gatunków
Powstawanie gatunków PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 30 May 2011 16:52

Powstawanie nowych gatunków.

 

Co to jest gatunek?

Tak naprawdę nie wiadomo jak zdefiniować gatunek. Dopóki ludzkość nie zrozumie zapisu genetycznego, jak on działa, jak i gdzie są zapisane cechy gatunku, nie będzie można odpowiedzieć na to pytanie. Na razie nic nie wskazuje na to, aby człowiek poznał to. Właśnie zapis genetyczny charakteryzuje gatunek. W praktyce uważa się, że gatunek jest to zbiór osobników o podobnych cechach, zdolnych do rodzenia płodnego potomstwa.

 W środkach masowego przekazu można znaleźć informacje o powstaniu nowego gatunku, ale są to informacje, co najmniej kontrowersyjne. Każdy gatunek ma możliwość dokonywania, często bardzo istotnych zmian. Ale są to zmiany wewnątrz gatunku, jest to wciąż ten sam gatunek. Duże zmiany mogą prowadzić do powstawania różnorodnych ras, nieraz też bardzo zróżnicowanych, ale jest to wciąż ten sam gatunek. Jest również duża zmienność w ramach ras. Ale ciągle jest to ten sam gatunek.

Zdarza się, że rozróżnienie gatunków jest bardzo trudne. Na przykład muszka owocowa, którą często widzimy na zepsutych owocach i wydaje się nam, że to jest ciągle ten sam gatunek, tymczasem okazuje się, że obejmuje ona kilkadziesiąt różnych gatunków. Może być również sytuacja odwrotna. Zwierzęta, które znamy jako różne gatunki, o bardzo zróżnicowanej budowie, okazują się być jednym gatunkiem. Tak jest na przykład z karasiem ozdobnym i welonem.

Na dzień dzisiejszy przyjmuje się, taką definicję gatunku: gatunek to wspólnota rozrodcza populacji, izolowana rozrodczo od innych wspólnot, która zajmuje określoną niszę ekologiczną.(Wikipedia)

 

Teoria ewolucji Darwina

Teoria Darwina wyjaśniała powstawanie nowych gatunków na przestrzeni dziejów Ziemi. Samoudoskonalanie się gatunków według Darwina przebiegało na zasadzie walki o byt i doboru naturalnego. Ważnym elementem była ówczesna wiedza o materii. Uważano, że budowa materii jest bardzo prosta i w prosty sposób miały powstawać związki chemiczne potrzebne do budowy żywych organizmów. Dowodem potwierdzającym ewolucję  miały być ogniwa pośrednie, organizmy, w których układy nie były jeszcze w pełni wykształcone i nie mogły jeszcze służyć danemu gatunkowi. Tych ogniw pośrednich miało być wielokrotnie więcej, niż podstawowych gatunków. Uważano, że świat zawsze istniał. Aby powstał nowy gatunek potrzebny był czas, dużo czasu. Ponieważ świat zawsze istniał, każdy gatunek miał tyle czasu do powstania, ile tylko było potrzeba.

Okazało się, że przewidywania Darwina nie potwierdziły się.

Ogniwa przejściowe

Do dnia dzisiejszego nie znaleziono żadnych ogniw przejściowych, organizmów, które miały nie w pełni wykształcone organy, które w tym stanie nie mogły jeszcze spełniać swej roli. Wszystkie znajdowane osobniki, w tym również kopalne, były doskonale przystosowane do życia w swoim środowisku, z w pełni wykształconymi wszystkimi układami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Mimo to, zwolennicy darwinizmu ogłosili, że znaleźli brakujące ogniwa, które potwierdzają prawdziwość teorii Darwina. Nie jest to prawdą. Na przykład archeopteryks jest przedstawiany jako ogniwo pośrednie między gadami i ptakami. Tymczasem był to ptak umiejący latać, chociaż dzisiejsze ptaki robią to znacznie lepiej, jednak doskonale sobie radził w swoim środowisku. Pióra, które posiadał, świadczą o wąskiej specjalności, którą posiadał: umiejętności latania. Podobnie sprawa wygląda z innymi znalezionymi „ogniwami przejściowymi”.

Budowa materii

Nie sprawdziły się przewidywanie Darwina o prostej budowie materii. Okazała się  ona niezwykle skomplikowana, a aminokwasy, będące podstawowymi składnikami białek, nie chcą się ze sobą łączyć poza organizmami, aby tworzyć białko. Ogłoszono doświadczenie Millera, jako dowód na samoistne powstawanie materii organicznej i to poza organizmami żywymi. Tymczasem analiza doświadczenia Millera pokazuje, że:

- powstało tylko 13 z 22 aminokwasów potrzebnych do tworzenia białek,

- aminokwasy nie chcą się ze sobą łączyć, aby tworzyć białko,

- po pewnym czasie aminokwasy rozpadają się,

- tylko 2% materii tworzyło aminokwasy, pozostałe 98% stanowiło środowisko zabójcze, dla życia, nasycone cjankami.

- do powstania białka potrzebne było inne białko RNA lub DNA.

Założenie Darwina o prostej budowie materii organicznej i o spontanicznym samoorganizowaniu się materii nieożywionej do tworzenia związków organicznych i przypadkowych rozwiązań nie potwierdziło się.

Walka o byt i dobór naturalny

Samoudoskonalanie się organizmów Darwin tłumaczył doborem naturalnym i walką o byt. Obserwacje nie potwierdziły tego. Nawet gdyby pokazały się jakieś nowe i korzystne cechy dla jakiegoś organizmu, to nic by to nie dało, bo nie były one zapisane w genach. Dlatego dzisiaj próbuje się tłumaczyć nabywanie nowych, korzystnych cech mutacjami, to znaczy, że uszkodzone geny mogą być źródłem korzystnych cech. Jakiś absurd. Nawet gdyby się pojawił taki osobnik, to nie mógłby przekazać swoich cech potomstwu, bo nie miałby partnera do rozmnażania, który by miał tak samo zniekształcone geny.

Prosta budowa pierwszych organizmów.

Najprostsze organizmy posiadają geny, które są zapisem informatycznym budowy i funkcji całego organizmu. Geny okazały się zbiorem nieprawdopodobnej ilości informacji, przy których współczesna informatyka dopiero raczkuje. Do dnia dzisiejszego nie poznano sposobu działania genów i nic nie wskazuje na to, aby to kiedykolwiek zostało poznane. Wszystkie rozwiązania budowy organizmów są na najwyższym poziomie, tak wysokim, że współcześni inżynierowie próbują tylko je kopiować. Prosta budowa najprostszych organizmów, a więc wirusów i bakterii,  nie potwierdziła się!

Piękno rozwiązań konstrukcyjnych budowy organizmów

Darwiniści mają spory kłopot, aby wyjaśnić piękno rozwiązań konstrukcyjnych obserwowanych w organizmach. Nie jest to potrzebne w walce o byt, ani w przystosowaniu się do środowiska. Dobór naturalny też tego nie wyjaśnia w sposób zadawalający. Przykład: dlaczego budowa zewnętrzna organizmów jest symetryczna, przy jednoczesnej asymetrii układów wewnętrznych (układ pokarmowy, jedno serce, wątroba, trzustka, śledziona itd.). Rozwiązanie tego problemu jest bardzo trudne, a do prawidłowego funkcjonowania organizmu symetria zewnętrzna jest niepotrzebna! Gdyby działał dobór naturalny, który mógłby to ewentualnie tłumaczyć, istniałyby ogniwa pośrednie o niesymetrycznej budowie ciała. Jest całkowity brak tych ogniw. Każde rozwiązanie konstrukcyjne jest optymalne i nie ma lepszego! Przykład: sześciokątne komórki plastrów woskowych pszczół, które mają maksymalną wytrzymałość połączoną z minimalną ilością materiału.

Czas

            Ważnym elementem teorii Darwina był czas. W XIX wieku wierzono, że świat istniał zawsze. Tego czasu było tyle, ile tylko ktoś chciał. Obecnie przyjęta nauka o Wielkim Wybuchu, który jednocześnie mówi, że świat nasz miał swój początek, skomplikowała działanie teorii Darwina. Mimo, że obecnie uważa się, że Ziemia istnieje nie więcej niż 5 miliardów lat. Jest to i tak okres zbyt krótki, aby materia w sposób przypadkowy utworzyła jakiekolwiek życie, aby powstawały tak liczne ilości gatunków, tak skomplikowane formy życia, jakie obserwujemy na co dzień. Na domiar złego dla darwinistów, świadectwa kopalne pokazują, że nowe gatunki pojawiały się nagle i to w pełni wykształcone. 

            Niezmienność gatunków

            Na tle dziejów Ziemi, gatunki żyją krótko. Ale okazuje się, że są również gatunki długowieczne. Takimi gatunkami są na przykład gady. Współcześnie żyjące gady: żółwie, krokodyle, są dokładnie takie same jak te, które żyły setki milionów lat temu. Mówiąc inaczej jest to  jeszcze jeden dowód na to, że ewolucja darwinowska nie istnieje. W historii dziejów ziemi gatunki nie zmieniają się!

Brak nowych gatunków

Uważa się, że od początku istnienia życia na ziemi, powstało miliard różnych gatunków. Zakładając, że pierwsze gatunki powstały nawet 4 miliardy lat temu, okazuje się, że średnio co 4 lata powinien pokazywać się nowy gatunek. Nic takiego nie zaobserwowano. Rozpoczęto hodowlę muszki owocowej, według wskazań Darwina, aby „wyprodukować” nowy gatunek. Muszka owocowa wydawała się idealnym organizmem do takich doświadczeń. Obecnie istnieje ponad 30 gatunków tej muszki, co mogłoby świadczyć o tym, że jest podatna na tworzenie nowych gatunków. Dodatkowo co 23 dni może wydawać na świat nowe pokolenie. W porównaniu z człowiekiem jest to gatunek mało skomplikowany. Mimo, że do dnia dzisiejszego wyhodowano grubo ponad 1000 pokoleń, nie udało się w idealnych warunkach laboratoryjnych„wyprodukować” nowego gatunku muszki owocówki!

 

Podstawowe założenia teorii Darwina nie sprawdziły się. Przeprowadzone eksperymenty zaprzeczyły poprawności twierdzeń Darwina. Nie udało się nikomu przedstawić darwinizmu w formie matematycznej, co w nauce jest podstawowym wymogiem. Założenia teorii Darwina nie potwierdziły się, również przewidywania rozwoju badań okazały się błędne. Przeprowadzone eksperymenty niczego nie udowodniły. Są to podstawowe kryteria stosowane w nauce, które spowodowały taki rozwój nauki i to, że ma ona taki autorytet wśród ludzi. Mimo to w środkach masowego przekazu powszechnie nazywa się ją faktem.

            Argumenty przedstawiane przez zwolenników ewolucji biologicznej są mnie więcej na takim poziomie, jak ja chciałbym udowodnić, że współczesna technika wykształciła się sama, bez udziału człowieka, a prom kosmiczny jest krewniakiem lawiny, która jest niczym innym, jak naturalnym łożyskiem ślizgowym. Nawet mam przewagę w argumentacji, bo lawiny tworzą się same, bez udziału człowieka, co mogę łatwo udowodnić, natomiast analogicznego pierwszego kroku nie mogą zrobić zwolennicy darwinizmu! W udowadnianiu mojej, z założenia fałszywej teorii, posługiwałbym się dokładnie takimi samymi argumentami, które dzisiaj używają darwiniści!

Obliczono prawdopodobieństwo samoistnego powstania życia na ziemi. Na pewno można dyskutować z uzyskanymi wynikami. Ale jest ono tak nieprawdopodobnie małe, że samoistne przezbrojenie się automatu do produkcji gwoździ, na produkcję bilonu złotówkowego, staje się przy darwinizmie, całkiem możliwe.

Nauka niemal została zmuszona do przyjęcia teorii Wielkiego Wybuchu. Broniono się przed nią długo i skutecznie. Bo przyjęcie jej oznaczało powrót do idei biblijnych: początku Wszechświata i powstania z niczego. Jak wygląda porównanie obu tych teorii?

 

Tabela porównująca teorię Darwina z teorią Wielkiego Wybuchu

                                                     Wielki Wybuch                     Darwinizm

Założenia                                      potwierdziły się                    nie potwierdziły się

Przewidywania                             potwierdziły się                    nie potwierdziły się

Doświadczenia                             potwierdziły teorię                nie potwierdziły teorii

Algorytm                                      istnieje                                   nie istnieje

W związku z powyższym, darwinizm nie mieści się w tym co nauka nazywa teorią. W praktyce jest tylko hipotezą i to słabo udokumentowaną . Mimo to powszechnie nazywa się go „teorią ewolucji”. Musimy się z tym pogodzić, bo nauka zdaje sobie sprawę z tego, że nic lepszego nie ma i nie będzie miała do zaoferowania! Natomiast życzyłbym sobie, żeby informacje z tego zakresu były bardziej rzetelne.

            Mimo fatalnych doświadczeń z teorią Darwina w czasie II Wojny Światowej, gdy Hitler tłumaczył unicestwianie „słabszych ras” darwinowską „walką o byt”, w dniu dzisiejszym istnieje silne lobby, które w kraju katolickim, takim jak Polska, z pełną mocą, na każdym kroku lansuje nauki Darwina, przekraczając przy tym obowiązujące normy, olbrzymie luki w  wiedzy tłumacząc „przypadkowymi zdarzeniami”.

Gdybyśmy korzystali z wiedzy pozanaukowej, tej biblijnej, to byśmy wiedzieli, że tysiące lat temu napisano: Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów! I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre (Rdz 1:24-25 BT). Biblijnemu słowu „rodzaj” odpowiada słowo „gatunek”. Biblia mówi, że gatunki (rodzaje) zostały stworzone i nie ma potrzeby przekształcania się jednego gatunku w drugi. Biblijne sformułowanie „według ich rodzajów” sugeruje, że te rodzaje (gatunki) są niezmienne. Dlatego też twierdzę, że moja  praprapra…babka nie mogła być małpą!

 

Wniosek końcowy: Darwinizm szeroko rozumiany nie potwierdził się. Procedury, które istnieją w świecie nauki:  założenia, przewidywania, brak algorytmu, zasada powtarzalności eksperymentu, praktycznie powinny wykluczyć go jako teorię, ale z braku innej teorii będzie on nadal istniał w świecie nauki jako teoria!

Andrzej Rocz

Last Updated on Sunday, 22 April 2012 12:23
 
Copyright © 2020 Ezechiel. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.